Tax-Band

Őszi adócsomag - 2019. január 1-től - törvénytervezet

Áfát érintő változások

A törvénytervezet kiegészíti a már beiktatott rendelkezéseket oly módon, hogy az egycélú utalványok ingyenes átruházása is adófizetési kötelezettséget keletkeztet, amennyiben az utalvány beszerzésekor az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Az egycélú utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes átruházás viszont nem minősül áfa köteles ügyletnek. Ez azt jelenti, hogy egycélú utalványok kibocsátása esetén csak akkor keletkezik áfa fizetési kötelezettség, ha az utalványok kibocsátásakor az utalvány átadása ellenérték fejében történik. Ezzel szemben, az utalványok minden további átruházása áfa köteles ügylet, függetlenül attól, hogy ellenérték fejében vagy ingyenesen történik. Utóbbinak további feltétele, hogy az utalvány beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonható legyen.

Ezen szolgáltatások esetében az előzetesen felszámított áfa 50 százaléka levonható. A használatot nem szükséges külön út- vagy egyéb nyilvántartással alátámasztani, hanem az adóalany (függetlenül a gazdasági és a magánhasználat tényleges arányától) az 50 százalékos áfalevonást alkalmazhatja.

Fordított adózás alá eső szolgáltatások szűkítése

2021-től csak az a munkaerő-kölcsönzés, kirendelés, rendelkezésre bocsátás esik fordított adózás alá, amely olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.

Alanyi adómentesség 12 millió forintig

A javaslat szerint az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedik. 5 százalékos lakás áfa kivezetésére vonatkozó átmeneti rendelkezések lesznek.

A javaslat átmeneti rendelkezései szerint a kedvezményes, 5 százalékos áfa kulcsot kell alkalmazni azon lakóingatlanok értékesítésére, amelyeknél az alábbi feltételek 2019. december 31-én együttesen fennállnak:

  • A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából az ehhez szükséges okiratot (különösen az adásvételi szerződést) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották.
  • Az adott lakóingatlan legalább szerkezetkész állapotúnak minősül.
  • Ez utóbbiról a lakóingatlan értékesítője az adóhatóság részére külön nyomtatványon nyilatkozatot tesz.

Szja, TB és szochó szabályok változásai

Az őszi törvényjavaslat azonban megszünteti a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra, mint célzott szolgáltatásra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásként történő adózását.

Az őszi módosítás szerint azonban továbbra is egyes meghatározott juttatásként adózik pl. az egészségpénztári célzott szolgáltatásra befizetett összeg, ugyanakkor maga az egészségpénztári célzott szolgáltatás (pl. egészségügyi szolgáltatások, gyógyszer, szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások stb.) jövőre is adómentes körben marad.

A jövőben is lehetőség nyílik lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtására akár kamatmentesen is, oly módon, hogy nem kell számolni kamatkedvezményből származó jövedelemmel kifizetői oldalon.

A családi adóalap-kedvezmény megoszthatósága bővül

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek kapcsán a családi adóalap-kedvezmény megoszthatóságának a kiterjesztését kell kiemelni. Az olyan esetekben, amikor a magánszemély emelt összegű családi pótlékot kap, de emellett gyakorlatilag nincs más jövedelme (pl. felsőoktatási intézmény első okleveles hallgatója, megváltozott munkaképességű, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy stb.) 2019. január 1-től alkalmazható lesz a megosztás.

Társadalombiztosítási szabályok változása

Adminisztratív egyszerűsítést jelenthet majd a jövőre nézve, hogy a kifizetőnek nem kell bejelentenie az általa foglalkoztatott biztosítottak végzettségére, szakképzettségére, szakképesítésére, illetve a képesítést kibocsátó intézmény nevére és az okirat számára vonatkozó adatokat.

Szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalék lesz 2019. január 1-től.

A kutatóhelynek minősülő kifizető kutató-fejlesztő munkavállalók után szocho-kedvezményt érvényesíthetnek. A kedvezmény mértéke a közvetlen költségként felmerülő bérköltség adójának 50 százaléka.

KATA

A KATÁ-sokat mindenekelőtt az alanyi áfa mentesség értékhatárának 8 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra emelkedése érinti majd kedvezően.

A javaslat kiterjeszti a főállásúnak nem minősülő kisadózók körét a 25 évnél fiatalabb felsőoktatási intézményben tanuló vállalkozókra a tanulmány szüneteltetésének idejére is. Az említett személyi körnek havi 25 ezer Ft adót kell csak fizetnie.