Szolgáltatások

Könyvelés

 • Bejövő és kimenő számlák könyvelése
 • Pénztár és bank forgalom könyvelése
 • Bevallások, bejelentkezések, módosítások kitöltése, beküldése
 • ÁFA nyilvántartások vezetése, azok alapján az áfa bevallások elkészítése, benyújtása
 • Tárgyi eszközök analitikája és nyilvántartása
 • Zárás előtti tájékoztatás
 • NAV által előírt határidőre a bevallások, mérleg elkészítése
 • Adófolyószámlák egyeztetése, átvezetések elkészítése
 • Folyamatos, azonnali tanácsadás
 • Tájékoztatás az időközben bekövetkező jogszabályváltozásokról
 • Tájékoztatás szóban vagy írásban az utalandó adók összegéről, számlaszámokról és az ehhez kapcsolódó egyéb tudnivalókról

Bérszámfejtés

 • Biztosításra kötelezettek bejelentése illetve kijelentése elektronikusan a NAV rendszerébe
 • A betegszabadság idejére járó – a társaságot terhelő – ellátások számfejtése
 • Hiányzások, szabadságok és jelenléti ív alapján a főállású dolgozók aktuális havi bruttó bérének számfejtése
 • Megbízási díjak, tagi kivétek, osztalék, egyéb juttatások számfejtése
 • Béren kívüli juttatások elszámolása
 • Bérjegyzék, bérlista pdf formátumban e-mailben történő elküldése
 • Havi utalandó közterhek elküldése értesítőn
 • Kilépő dolgozók elszámoltatása, az előírt igazolások kiadása
 • Évi rendes szabadságok megállapítása
 • Táppénzek, Tgyás, Gyed ügyintézése

Adótanácsadás

 • Ügyviteli, pénzügyi és adótanácsadás
 • Pénzügyi jelentés készítése
 • Adókímélő megoldási javaslatok
 • Költséghatékony gazdálkodásra tett javaslatok
 • Adófizetési kötelezettség előre jelzése
 • Táblázatok, beszámolók, prezentációk, grafikonok elkészítése

Ügyvédi szolgáltatások

 • Cégalapítás
 • Társasági szerződés módosítás minta alapján
 • Nonprofit szervezet alapítása
 • Angol nyelvű konzultáció
 • Tanácsadás
 • Ingatlanközvetítés

Transzferár nyilvántartás készítése

 • Transzferár dokumentáció készítése
 • Meglévő dokumentáció felülvizsgálata
 • Együttműködés az ügyféllel a transzferár dokumentáció előkészítésében