Tax-Band

Hírek

december 3, 2023
1. EPR változások 2024. július 1-től

2023.07.01-jétől a hulladékkal kapcsolatos szabályok jelentősen átalakulnak. Az új szabályozás nem csak azokat érinti, akik eddig környezetvédelmi termékdíjat fizettek (vagy nem fizettek, de kellett volna fizetniük), hanem azokat is, akik az érintett - termékdíj-szabályozásnál bővebb - termékkör beszerzését, gyártását, értékesítését végzik. Az új rendszer működése A rendszer alapvetően a kollektív teljesítésre épül, melynek keretében a […]

Olvass tovább
december 3, 2023
Adóváltozások az ÁFA-ban 2024 január 1-től
Olvass tovább
december 3, 2023
Az eÁFA rendszere 2024 január 1-től

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2024-ben elindítja az elektronikus áfarendszert, az eÁFA-t az áfabevallások elektronikus összeállításának és benyújtásának támogatására. Az új korszakot nyitó fejlesztés célja az ügyféli igények minél teljesebb kiszolgálása, a kötelezettségek jogszerű teljesítésének elősegítése és az adminisztráció csökkentése. A digitalizált megoldás webes felületen és gép-gép kapcsolaton keresztül lesz elérhető a felhasználók számára. […]

Olvass tovább
július 24, 2022
A globális minimumadó - röviden

Az OECD 2019 óta készíti elő egy globális társasági adóminimum szabályozás kialakítását, amely szerint a nemzetközi vállalatok számára egy minimum társasági adó mértéket írna elő. Az első lépcsőben Magyarország is csatlakozott a megállapodáshoz, így az új szabályozást már az összes OECD- és G20-tagország támogatja, összesen 136 ország. A szabályozás lényege az, hogy ha egy multinacionális vállalat leányvállalatának […]

Olvass tovább
július 24, 2022
Megváltozott KATA törvény szabályozás

Az új szabályok a következők: a kata bevételi értékhatára 18 millió forintra emelkedik az eddigi 12 millióról, az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint, csak főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, az adónem új szabályai szerint a színlelt munkaviszony kizárása érdekében is: az adózási formát csak a lakosságnak saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók […]

Olvass tovább
január 9, 2022
Áfa törvény módosulások - 2022-től

Adómentességet vezetnek be az Európai Bizottság vagy az uniós jog által létrehozott ügynökség és szerv általi olyan beszerzésekre, melyek a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében, ezen intézményekre ruházott feladatok ellátásához szükséges. A fordított adózás szabályai fognak továbbra is érvényesülni egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási […]

Olvass tovább
január 9, 2022
Szociális hozzájárulási adó változása - 2022-től

A szociális hozzájárulási adó mértéke – a korábban tervezett 2022. július 1-jei módosítás helyett – már 2022. január 1-jétől 15,5 százalékról 13 százalékra csökken.  A 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás, mint önálló adónem 2022. január 1-jével megszűnik (korábban ezt a változást is 2022. július 1-jére ütemezték volna), és a kapcsolódó szabályok (például kedvezmények, részben átdolgozva) beépülnek […]

Olvass tovább
január 9, 2022
2022. évi személyi jövedelemadó változások

Növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum A minimálbér és a garantált bérminimum növekszik 2022. január 1-jétől. A bruttó Minimálbér 2022.01.01-től havi 40 órás munkaidőre 200.000 Ft, a szakképzettséget igénylő munkakörökben (garantált bérminimum) 260.000 Ft. Kedvezmények nélkül a nettó minimálbér 133.000 Ft, a nettó garantált bérminimum nettó 172.900 Ft. A munkáltatónak a bruttó minimálbér miatti […]

Olvass tovább
december 1, 2021
2022-től változik az átalányadó

Az adózási forma továbbra is leginkább azok számára kedvező, akik legalább 36 órai főállás mellett vállalkozók, így nem kell a szoc,hót és a társadalombiztosítási járulékot a minimálbér után megfizetni. 2022-től bevezetnek egy adó- és járulékmentes határt, amely alatt nem kell megfizetni a közterheket. Az eddigi nyolc költséghányadkulcs helyett csak három lesz. Egyfelől megszűnik a kiegészítő […]

Olvass tovább
április 5, 2021
A Covid-19 járvány miatti késedelem kimentése - NAV

A koronavírus terjedésével összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ha az adózók a járvány- illetve a veszélyhelyzet gazdasági következményei miatt – önhibájukon kívül – nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, fizetési kedvezmény (fizetési halasztás, részletekben történő megfizetés, mérséklés, illetve elengedés) iránti kérelmet nyújthatnak be a NAV-hoz. Azoknál az adózóknál (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek), akik fizetési kedvezményi […]

Olvass tovább
április 5, 2021
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) - 2021-től

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) A KATA törvény 2021. január 1-től jelentős változáson esett át. Az adó megfizetésével továbbra is mentesül a vállalkozás a társasági adó, a személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulék és a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól.  KATA alanya lehet egyéni vállalkozó, egyéni cég, ügyvédi iroda, valamint, vállalkozások közül […]

Olvass tovább
november 3, 2020
Tájékoztatja a NAV az egészségügyi szolgáltatási járulékkal tartozókat

A napokban levelet küld a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azoknak, akik hónapok óta tartoznak az egészségügyi szolgáltatási járulékkal. Az értesítésre azért van szükség, hogy senki ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy az állami egészségügyi ellátásért fizetnie kelljen a tartozás miatt. Az új szabályok szerint ugyanis érvénytelenné válik a magánszemély TAJ-száma, ha a 2020. július […]

Olvass tovább
november 3, 2020
Járulékfizetési alsó határ 2020. október 1.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 27. § (2) bekezdése értelmében a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben – ide tartozik például a munkaviszony – 2020. július 1-jétől járulékfizetési alsó határ került bevezetésre.  A társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (48 300 […]

Olvass tovább
július 31, 2020
Nyári Kata törvény módosítás - 2021. január 1-től

A törvény módosítás következményeként 2021 január 1-től egy adott magánszemély, csakis egyetlen jogviszonyban jelenthető be kisadózóként. Az adóhatóság ennek megfelelően vissza fogja utasítani az adott magánszemély kisadózói bejelentését, ha a nyilvántartásában ezen magánszemély már szerepel kisadózóként. A jogalkotó ezen rendelkezést azzal indokolja, hogy a kataalanyiságból származó előny a továbbiakban ne többszöröződjön. További korlátozó rendelkezésként a […]

Olvass tovább
július 31, 2020
Járulékváltozások 2020. július

2020. július 1-jétől a nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerő-piaci járulék összeolvadásával új, egykulcsos társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. A biztosítottat terhelő tb-járulék mértéke 18,5 százalék, vagyis megegyezik a korábbi járulékmértékek összegével. Az új törvény a nyugdíjjárulékot továbbra is külön nevesíti, mert egyes ellátások (például gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, […]

Olvass tovább
február 23, 2020
Adóváltozások 2020.

2019. év végén elfogadta az Országgyűlés a változásokat. (Ahol a 2020. január 1-től eltérő hatályba léptetésről rendelkezik a törvény, ott ez külön jelezve van.) Személyi jövedelemadó Új adóalap-kedvezmény: a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában legalább 12 éven keresztül nevelő vagy felnevelt anyák számra a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében 2020. január […]

Olvass tovább
november 7, 2019
2019. nyári adóváltozások

SZJA Négy vagy több gyermeket nevelő anyák jövedelmének meghatározott része után nem kell szja-t fizetni. EVA Új hír, hogy 2020. január 1-től megszűnik az EVA. KIVA Szintén 2020. évi rendelkezés, hogy 13%-ról 12%-ra csökken 2020. január 1-től. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Mértéke 17,5% -ra csökkent 2019. július 1-től. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK Összege 7 710 Ft/hó, 257 […]

Olvass tovább
november 27, 2018
Őszi adócsomag - 2019. január 1-től - törvénytervezet

Áfát érintő változások A törvénytervezet kiegészíti a már beiktatott rendelkezéseket oly módon, hogy az egycélú utalványok ingyenes átruházása is adófizetési kötelezettséget keletkeztet, amennyiben az utalvány beszerzésekor az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Az egycélú utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes átruházás viszont nem minősül áfa köteles ügyletnek. Ez azt jelenti, hogy egycélú utalványok […]

Olvass tovább
november 27, 2018
2019. évi adótörvény módosítások

2019. január 1-jétől összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás. Az új törvény egykulcsos adót vezet be, melynek mértéke 19,5% lesz. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 14%-os kulccsal adózó jövedelmek egészségügyi hozzájárulás terhe megszűnik, helyette 19,5% szociális hozzájárulási adót kell fizetni. Az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény meghatározza a szociális […]

Olvass tovább
május 7, 2018
GDPR - Adatvédelmi rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A Rendelet 2018. május 25-én lép hatályba, és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, […]

Olvass tovább
május 7, 2018
A személyi jövedelemadó bevallási szabályok változása 2018. január 1-jétől

2018. január 1-jén hatályba lép az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, melynek következtében változnak a személyi jövedelemadó bevallás szabályai. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Ákr. saláta) 2018. január 1-jétől egyrészt áthelyezi a személyi jövedelemadó bevallási szabályokat a […]

Olvass tovább
december 7, 2017
2018. év adóváltozások az szja törvényben

A hosszú távon ingatlan bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 százalékos szja-t kell befizetniük, mentesülnek a most 1 millió forintot meghaladó bevételt sújtó 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól. A lakásukat rövid távra bérbeadók is jobban járnak: 2018-tól - a jelenlegi egy ingatlan helyett - már három lakásig vagy üdülőig választható a legegyszerűbb adózási mód, az […]

Olvass tovább
december 7, 2017
2018. év adóváltozások az áfa törvényben

Ahogyan már korábban említettem, az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 ezer forintra. A számlatömbből kiállított számlákról ugyancsak adatot kell majd szolgáltatni, ami manuális feltöltést jelent egy megadott NAV weboldalra. 2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa a jelenlegi 18 százalékról, míg […]

Olvass tovább
december 7, 2017
2018. év adóváltozások – KATA, KIVA

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal. Emellett a fizetendő közteher mértéke - a minimálbér emelkedése ellenére – nem változik: a főállású katások havi 50.000 forintos (választásuk esetén 75.000 forintos) fizetési kötelezettségről beszélünk. A kisvállalati adó mértéke az idei 14 százalékról 13 százalékra csökken 2018-tól. A hatályos szabályok szerint […]

Olvass tovább
szeptember 27, 2017
Cégkapu regisztráció lépésről lépésre

2017. augusztus 30-ig kötelező a Cégkapun történő regisztráció a gazdálkodó szervezeteknek, továbbá – az illetékesek hivatalos tájékoztatása szerint – a hivatalos és kötelező használatig, 2018. január 01-ig történő regisztrációt az augusztusi időpontot követően nem fogják szankcionálni. A Cégkapu használata a gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 01-től kötelező A 2017. augusztus 31-ig, de legkésőbb 2017. december […]

Olvass tovább
szeptember 27, 2017
Külföldön élő állampolgár bejelentési kötelezettsége

Amennyiben a magánszemély külföldre távozik, és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, figyelemmel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekre, vagy a Magyarország által kötött nemzetközi egyezményekre, akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól. Ilyen esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie. A bejelentésre 2017. […]

Olvass tovább
június 16, 2017
2017.05.31. Gyakori kérdések - családi kedvezmény

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Gyakori_kerdesek_es_v20170217.html Családi kedvezmény érvényesítése esetén kötelező-e megadni a gyermekek adóazonosító jelét? Az eltartottak (kedvezményezett eltartottak) adóazonosító jelét 2017. január 1-jét követően kötelező feltüntetni. Ezen időpontot követően mind a munkáltató/kifizető felé tett adóelőleg-nyilatkozaton, mind pedig a 16SZJA bevallás kitöltése során az eltartott (kedvezményezett eltartott) neve mellett természetes azonosítói helyett adóazonosító jelét kell szerepeltetni. Érvényesíthető-e a családi […]

Olvass tovább
június 16, 2017
Fizetővendéglátó tevékenység – tájékoztató

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 57/A § (4) bekezdésének 2017. január 1-jétől hatályba lépő módosítása megemeli a fizetővendéglátók által szobánként fizetendő 32 ezer forintos tételes átalányadó éves összegét 38 ezer 400 forintra, azonban ezzel egyidejűleg a tételes átalányadózást választóknak megszűnik az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségük. Ezzel a módosítással lényegében egyszerűsödik a tételes átalányadózást […]

Olvass tovább
június 16, 2017
2017.05.02. Tételes áfa szabályozás

A 2017. I. félévében hatályos szabályozás szerint az adózóknak tételes áfa adatszolgáltatást kell adni azon számlákról, amelyben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot. A jelenlegi szabályozás szerint 2017. július 1-jén hatályba lépne az 1 millió forint 100 ezer forintra történő csökkentése, de a május 2-án benyújtott adócsomag alapján ez a csökkentés […]

Olvass tovább
január 30, 2017
Cafeteria változások - 2017

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa. A béren kívüli juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást, az egyes meghatározott juttatások után pedig 15 százalék szja-t és 22 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az összes közteher mértéke így a béren kívüli juttatások esetében 34,22 százalék, az egyes meghatározott […]

Olvass tovább
január 30, 2017
Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási tervezetét

http://www.nav.gov.hu/szja/szja Az adóbevallási tervezet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állítunk össze. Kiszámítjuk Ön helyett a jövedelmét terhelő adót, számításba vesszük az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg. […]

Olvass tovább
január 30, 2017
Az áfa tv. 2017. január 1-ei változásai

2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. A hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft. Az átmeneti rendelkezések szerint az a számla is teljesíti az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még […]

Olvass tovább
október 27, 2016
Gyógyítás vagy szépítés?

Azok a plasztikai műtétek, amelyeket kizárólag szépészeti, kozmetikai célból végeznek, nem tartoznak az adómentes kategóriába szemben az egészségügyileg indokolt beavatkozásokkal. Az adóellenőrzéskor az orvosnak kell bizonyítania, hogy az adott műtét célja a gyógyítás volt. Többek között erről szólt a Kúria döntése annak a pernek a végén, amelyikben egy plasztikai sebész megtámadta a NAV határozatát. A […]

Olvass tovább
augusztus 4, 2016
Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintő, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul. Az építésügyi jogszabályok1 2016. január 1-jétől bevezették az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogintézményét. Az egyszerű bejelentés bevezetésével lényegében a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület […]

Olvass tovább
július 22, 2016
Megkezdődött a folyószámla-kivonatok és a pótlékértesítők kiküldése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte a folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Október végéig mintegy másfél millióan kapnak értesítést a hivataltól. Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint túlfizetése van. A NAV az egyenleg megállapításánál az adószámla 2015. december 31-ei állapotát veszi alapul. A […]

Olvass tovább
június 29, 2016
Reklámügynöki tevékenység adóvonzatai

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 2015. július 4-i hatállyal több tekintetben módosult. A Grtv. 3. §-át érintő fogalmi változások, illetve az újonnan beiktatott 5/A-F. § alapján kérdésként merült fel, hogy a módosult szabályozás értelmében a korábbi szerződéses láncolatok (reklám-közzétevő → médiahirdetésfelület-értékesítő → reklámközvetítő → […]

Olvass tovább
június 29, 2016
Tájékoztató a jogdíjhoz kapcsolódó szabályok változásáról a társasági adóban

Tájékoztató a jogdíjhoz kapcsolódó szabályok változásáról a társasági adóban július 16-ai hatállyal módosultak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] jogdíjra vonatkozó előírásai, az OECD Adóalap-erózió és Nyereség-átcsoportosítás [BEPS] Projektje által megfogalmazott kritériumok figyelembevételével. Az új szabályozás lényege (az adótervezési céllal történő nyereségáthelyezés megelőzése érdekében), hogy egy adott immateriális […]

Olvass tovább