Hírek

A globális minimumadó – röviden

A globális minimumadó – röviden

Az OECD 2019 óta készíti elő egy globális társasági adóminimum szabályozás kialakítását, amely szerint a nemzetközi vállalatok számára egy minimum társasági adó mértéket írna elő. Az első lépcsőben Magyarország is csatlakozott a megállapodáshoz, így az új...

bővebben
Megváltozott KATA törvény szabályozás

Megváltozott KATA törvény szabályozás

Az új szabályok a következők: a kata bevételi értékhatára 18 millió forintra emelkedik az eddigi 12 millióról, az adó mértéke minden kisvállalkozónak havi 50 ezer forint, csak főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja, az adónem új szabályai szerint a színlelt...

bővebben
Áfa törvény módosulások – 2022-től

Áfa törvény módosulások – 2022-től

Adómentességet vezetnek be az Európai Bizottság vagy az uniós jog által létrehozott ügynökség és szerv általi olyan beszerzésekre, melyek a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében, ezen intézményekre ruházott feladatok ellátásához szükséges. A fordított adózás...

bővebben
2022-től változik az átalányadó

2022-től változik az átalányadó

Az adózási forma továbbra is leginkább azok számára kedvező, akik legalább 36 órai főállás mellett vállalkozók, így nem kell a szoc,hót és a társadalombiztosítási járulékot a minimálbér után megfizetni. 2022-től bevezetnek egy adó- és járulékmentes határt, amely alatt...

bővebben
Járulékváltozások 2020. július

Járulékváltozások 2020. július

2020. július 1-jétől a nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerő-piaci járulék összeolvadásával új, egykulcsos társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. A biztosítottat terhelő tb-járulék mértéke 18,5 százalék,...

bővebben
Adóváltozások 2020.

Adóváltozások 2020.

2019. év végén elfogadta az Országgyűlés a változásokat. (Ahol a 2020. január 1-től eltérő hatályba léptetésről rendelkezik a törvény, ott ez külön jelezve van.) Személyi jövedelemadó Új adóalap-kedvezmény: a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és...

bővebben
2019. nyári adóváltozások

2019. nyári adóváltozások

SZJA Négy vagy több gyermeket nevelő anyák jövedelmének meghatározott része után nem kell szja-t fizetni. EVA Új hír, hogy 2020. január 1-től megszűnik az EVA. KIVA Szintén 2020. évi rendelkezés, hogy 13%-ról 12%-ra csökken 2020. január 1-től. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI...

bővebben
2019. évi adótörvény módosítások

2019. évi adótörvény módosítások

2019. január 1-jétől összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás. Az új törvény egykulcsos adót vezet be, melynek mértéke 19,5% lesz. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 14%-os kulccsal adózó jövedelmek egészségügyi hozzájárulás terhe...

bővebben
GDPR – Adatvédelmi rendelet

GDPR – Adatvédelmi rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről...

bővebben
2018. év adóváltozások az szja törvényben

2018. év adóváltozások az szja törvényben

A hosszú távon ingatlan bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 százalékos szja-t kell befizetniük, mentesülnek a most 1 millió forintot meghaladó bevételt sújtó 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól. A lakásukat rövid távra bérbeadók is jobban járnak:...

bővebben
2018. év adóváltozások az áfa törvényben

2018. év adóváltozások az áfa törvényben

Ahogyan már korábban említettem, az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 ezer forintra. A számlatömbből kiállított számlákról ugyancsak adatot kell majd...

bővebben
2018. év adóváltozások – KATA, KIVA

2018. év adóváltozások – KATA, KIVA

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal. Emellett a fizetendő közteher mértéke - a minimálbér emelkedése ellenére – nem változik: a főállású katások havi 50.000 forintos (választásuk esetén 75.000 forintos)...

bővebben
Cégkapu regisztráció lépésről lépésre

Cégkapu regisztráció lépésről lépésre

2017. augusztus 30-ig kötelező a Cégkapun történő regisztráció a gazdálkodó szervezeteknek, továbbá – az illetékesek hivatalos tájékoztatása szerint – a hivatalos és kötelező használatig, 2018. január 01-ig történő regisztrációt az augusztusi időpontot követően nem...

bővebben
Fizetővendéglátó tevékenység – tájékoztató

Fizetővendéglátó tevékenység – tájékoztató

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 57/A § (4) bekezdésének 2017. január 1-jétől hatályba lépő módosítása megemeli a fizetővendéglátók által szobánként fizetendő 32 ezer forintos tételes átalányadó éves összegét 38 ezer 400 forintra, azonban...

bővebben
2017.05.02. Tételes áfa szabályozás

2017.05.02. Tételes áfa szabályozás

A 2017. I. félévében hatályos szabályozás szerint az adózóknak tételes áfa adatszolgáltatást kell adni azon számlákról, amelyben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot. A jelenlegi szabályozás szerint 2017. július 1-jén hatályba lépne az 1 millió...

bővebben
Cafeteria változások – 2017

Cafeteria változások – 2017

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa. A béren kívüli juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást, az egyes meghatározott juttatások után pedig 15 százalék szja-t és 22 százalék...

bővebben
Az áfa tv. 2017. január 1-ei változásai

Az áfa tv. 2017. január 1-ei változásai

2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. A hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft. Az átmeneti...

bővebben
Gyógyítás vagy szépítés?

Gyógyítás vagy szépítés?

Azok a plasztikai műtétek, amelyeket kizárólag szépészeti, kozmetikai célból végeznek, nem tartoznak az adómentes kategóriába szemben az egészségügyileg indokolt beavatkozásokkal. Az adóellenőrzéskor az orvosnak kell bizonyítania, hogy az adott műtét célja a gyógyítás...

bővebben
Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Az Áfa tv. 2016. júliusi változásai

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) egyes ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteket érintő, 2016. július 16-ától hatályos módosítása az építésügyi jogszabályok változásán alapul. Az építésügyi jogszabályok1 2016. január...

bővebben
Reklámügynöki tevékenység adóvonzatai

Reklámügynöki tevékenység adóvonzatai

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 2015. július 4-i hatállyal több tekintetben módosult. A Grtv. 3. §-át érintő fogalmi változások, illetve az újonnan beiktatott 5/A-F. §...

bővebben