Tax-Band

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) - 2021-től

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

A KATA törvény 2021. január 1-től jelentős változáson esett át. Az adó megfizetésével továbbra is mentesül a vállalkozás a társasági adó, a személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulék és a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól. 

KATA alanya lehet egyéni vállalkozó, egyéni cég, ügyvédi iroda, valamint, vállalkozások közül a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság és betéti társaság.

A katás jogviszony 2021. januártól már csak egy vállalkozási minőségben választható, nem lehet valaki többszörös katás, tehát egyéni vállalkozó és katás társaság tagja is egyszerre.

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózóként bejelentett magánszemély után havi 50 ezer (vagy választása szerint, magasabb tb-ellátási alapra való jogosultság igénylése miatt 75 ezer) forint tételes adót fizet. A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő bejelentett kisadózó után (pl. akinek heti 36 órás vagy azt meghaladó munkaviszonya van, öregségi nyugdíjas, külföldön biztosítottnak minősül, más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó) havi 25 ezer forint tételes adót fizet. 

További 40% mértékű extra adófizetési kötelezettség keletkezik az alábbi feltételek egyikének megvalósulása esetén:

  • az évi 3 millió forint feletti, egy (nem kapcsolt) partnernek kiállított összesített számlaérték átlépése esetén;
  • kapcsolt vállalkozások között értékhatártól függetlenül;
  • naptári évi 12 millió forintos bevétel felett.

Az első két esetben a 40 % adót a számlabefogadó fizeti, kivéve, ha külföldi adóalanyról van szó, mert ez utóbbi esetben a kisadózó vállalkozónak kell teljesíteni az adókötelezettséget. A harmadik esetben szintén a kisadózó vállalkozót terheli a 40%-os adókötelezettség.

A tételes adót havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-éig bevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. (RSM)