Tax-Band

1. EPR változások 2024. július 1-től

2023.07.01-jétől a hulladékkal kapcsolatos szabályok jelentősen átalakulnak. Az új szabályozás nem csak azokat érinti, akik eddig környezetvédelmi termékdíjat fizettek (vagy nem fizettek, de kellett volna fizetniük), hanem azokat is, akik az érintett - termékdíj-szabályozásnál bővebb - termékkör beszerzését, gyártását, értékesítését végzik.

  • lehetőség nyílik a készletre vételkor fizetni a felelősségi díjat, a forgalomba hozatal helyett
  • a számlán fel kell tüntetni, hogy a felelősségi díj megfizetésre került, kivéve kiskereskedelmi forgalmazás esetén
  • bevezetésre kerül az újrahasználható csomagolás, ami bizonyos esetekben mentesítheti a többször felhasználható csomagolást a díjfizetés alól
  • a teljesített adatszolgáltatásokat utólag a tárgyévet követő év március 31-ig lehet

Az új rendszer működése

A rendszer alapvetően a kollektív teljesítésre épül, melynek keretében a felsorolt termékek (ill. az azokból keletkező hulladék) gyártása, forgalomba hozatala ill. saját célú felhasználása esetén a kötelezett cégeknek az állam által kijelölt koncessziós társaság (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt - MOHU) felé díjat kell fizetniük. A díj alapja - hasonlóan a termékdíj-rendszerhez - a termékek tömege. Az egyes termékekhez kapcsolódó díjtételek egyelőre nem ismertek – ezt várhatóan egy májusban megjelenő kormányrendelet fogja szabályozni.  

Adatszolgáltatási és díjfizetési kötelezettség

A technikai lebonyolítás az alábbiak szerint zajlik:

  • A tárgynegyedévet követő hónap 20-áig adatszolgáltatást kell teljesíteni a Zöldhatóság felé az érintett termékforgalomról (várhatóan az OKIRKAPU adatszolgáltató felületen). Az első adatszolgáltatás határideje a 2023. 3. negyedéves mennyiségekről 2023. október 20-a.
  • A Zöldhatóság a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig továbbítja az adatokat a MOHU-nak.
  • A MOHU a közölt forgalmazási adatok alapján az EPR díjról számlát fog kiállítani 15 napos fizetési határidővel. (A fizetési határidő előtt még lehetőség van a szolgáltatott adatok módosítására.)