Tax-Band

Adóváltozások az ÁFA-ban 2024 január 1-től

  • A jogutódlás esetköreit bővíti az új törvény, így a csoportos adóalanyiságból történő kiválás, valamint az állami feladatátszervezés esetén is már alkalmazhatók az erre vonatkozó áfa-szabályok.
  • 2023 augusztus 1-től a Magyarországon nem, azonban más EU-tagállamban letelepedett adóalanyok ezentúl a hazai ingatlanbeszerzésük utáni levonható áfát visszaigényelhetik az áfa-visszatérítési eljárás keretében (ELEKÁFA), ha megfelelnek a nevesített feltételeknek, és a beszerzés 2021. december 31-e után történt.
  • 2024 anuár 1-jétől haladéktalanul kell a számlát kiállítani azokban az esetekben, amikor a vevő a teljesítésig az ellenértéket maradéktalanul megfizette.
  • Amennyiben egy adózónál változik az áfa-bevallás gyakorisága a jogszabály erejénél fogva, úgy a még le nem fedett időszakról soron kívül kell majd bevallást benyújtani.
  • Az Áfa tv. előkészítése megtörtént az e-nyugtára, az adócsomag releváns része meghatározza a szükséges fogalmakat, illetve megalapozza a végrehajtási- és részletszabályok megalkotását.
  • január 1-jétől megjelenik a kötelező visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékekre vonatkozó szabályozás is az Áfa tv.-ben, ezzel is eleget téve az erre vonatkozó EU-s előírásoknak, összhangban a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerével. (accace.hu)