Tax-Band

Adóváltozások 2020.

2019. év végén elfogadta az Országgyűlés a változásokat. (Ahol a 2020. január 1-től eltérő hatályba léptetésről rendelkezik a törvény, ott ez külön jelezve van.)

Személyi jövedelemadó

Új adóalap-kedvezmény: a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában legalább 12 éven keresztül nevelő vagy felnevelt anyák számra a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében 2020. január 1-től. Ilyen jövedelmek többek között a bérjövedelmek, az egyéni vállalkozói jövedelem, az osztalékalap kivételével, az őstermelői jövedelem, az önkormányzati képviselői tiszteletdíj, valamint 2020. július 1-től a megbízási díj is.

Megmarad a családi kedvezmény is, ez a kedvezmény nem vonatkozik a bérbeadásból, osztalékból, ingatlanértékesítésből származó jövedelmekre. A családi kedvezmény mértéke változatlan maradt.

Járulékok

2020. július 1-től egy járulék lesz, a Társadalombiztosítási járulék. Mértéke: 18,5%. Összevonják a Nyugdíjjárulékot (10%) és az Egészégbiztosítási és munkaerő piaci járulékot( 4% + 3% + 1,5%).

Emelt járulékalap eltörlése

Eddig egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozói jogviszonyban emelt alap után kellett fizetni az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuékot, azaz a minimálbér vagy garantált bérminimum 150%-a után kellett megfizetni a 8,5%-ot, ezt eltörlik, nem kell felemelni az alapot. Az említett jogviszonyokban megmarad az emelt alap (112,5%) a szociális hozzájárulási adónál. (2020. július 1-től)

Minimumjárulék

2020. július 1-től a munkaviszonyban álló, biztosítottnak minősülők esetében a járulékot legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni. A járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka: járulékfizetési alsó határ.

Nyugdíjasok járulékmentessége

Eddig csak a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjas (csak öregségi nyugdíjasokra vonatkozik) után lehetett igénybe venni a járulékmentességet, most ez minden dolgozó nyugdíjasra is vonatkozik majd pl. tagi jogviszony. (2020. július 1-től)

Szociális hozzájárulási adó

2020. július 1-től újabb 2 %-os mérséklésre kerül sor, Ez a csökkenés kihat az egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jövedelmekre is, valamint minden bérjövedelemre.

Minimálbér

161.000 forint/hó, 926 forint/óra. Alkalmi munkavállalóknál 6.299 forint/nap, 788 forint/óra (minimálbér 85 %-a).

Garantált bérminimum

210.600 forint/hó, 1.211 forint/óra. Alkalmi munkavállalóknál  8.431 forint/nap, 1.054 forint/óra (garantált bérminimum 87 %-a).

KIVA

A Kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 %-ra mérséklődik 2020. január 1-től. (Részben követi a Szociális hozzájárulási adó csökkenését, ezért érdemes átszámolni a vállalkozásoknak, hogy átlépjenek-e a társasági adó alól a KIVÁ-ba, ami kiváltja a társasági adót, a szociális hozzájárulást és a szakképzési hozzájárulást is.)

Általános forgalmi adó

A szálláshelyek áfa-jának mértéke 18 %-ról 5 %-ra csökken, viszont ezzel szemben bevezetésre kerül e tevékenység esetében is a turisztikai hozzájárulás. A szállás szolgáltatásból származó árbevétel 4 %-át turizmusfejlesztési hozzájárulás címén be kell fizetni és be kell vallani a vállalkozásoknak. Hasonlóan, mint a vendéglátási tevékenységből származó bevétel után (2016. évi LXVI. tv. X. fejezete)

A vállalkozások eddig, ha a vevő nem fizette ki a számlájuk ellenértékét, a megfizetett áfát nem volt lehetőségük visszakapni. Az áfa tv 77. §-nak módosítása szigorú feltételek mellett, de lehetővé teszi önellenőrzés keretében az ÁFA utólagos visszaigénylését a behajthatatlan követelések tekintetében. (Ezt a típusú adóalap csökkentést külön is jelenteni kell majd az adóhatóságnak, viszont visszamenőleg az elévülési határidőn belül, a feltételek teljesülése esetén, érvényesíthető.)

Eddig a számla teljesítésétől számított 15 napon belül kellett kiállítani a számlát, ez most 8 napra változik.

Számla online adatszolgáltatás 2020. július 1-től

A nem magánszemélyek részére kiállítot minden számláról online adatot kell szolgáltatni. 2020. július 1-től, értékhatár nékül. Ezért minden számlán szerepelni kell a vevő adószámának. 2021. január 1-től a agánszemélyek részére kiállított számlákat is jelenteni kell. Számlát vagy nyugtát kell kiállítani az áfa-mentes ügyletekről is.

Reklámadó

A Reklámadó mértéke 0 százalék lesz 2022 év végéig. (2014. évi XXII. tv) Az adónem alapvetően a közvetítőkre, a média szolgáltatókra vonatkozik, a vállalkozások saját reklámjára nem.

Számviteli törvény

Az egyéni vállalkozók átalakulásához kapcsolódó szabályokat iktat be a törvénybe, valamint szabályozza a szerződések elszámolását, különös tekintettel az éven átnyúló teljesítésű szerződések elszámolását. A módosítás bevezeti pl. a teljesítési fok fogalmát. Előírja, hogy a teljesítési foknak a ténylegesen elvégzett szerződéses munkáknak a szerződés szerint elvégzendő összes munkához viszonyított arányát kell kifejeznie.

100.000 forintról 200.000 forintra nő a kisértékű tárgyi eszközök egy összegben elszámolható értéke, azaz már nem csak az egyéni vállalkozók alkalmazhatják ezt a szabályt, hanem a cégek is.