Tax-Band

[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.4.8"][et_pb_row _builder_version="4.4.8"][et_pb_column _builder_version="4.4.8" type="4_4"][et_pb_text _builder_version="4.4.8" hover_enabled="0"]

Adatkezelési (GDPR) tájékoztató
a tax-band.hu weboldal látogatói számára

 

Tájékoztatónk célja 

 

E tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékozatónkban bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.

A weboldal url-címe: https://www.tax-band.hu/

 

Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető

A weboldal tulajdonosa:
Cégnév:
Tax-Band Számviteli Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-913749

Adószám: 14654437-2-41

Adatkezelő:
Adatkezelésért felelős szervezet:
Tax-Band Számviteli Szolgáltató Kft
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Dr. Patakiné Rehling Ágnes

Postai és irodai cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: 336 15 46;
E-mail: info(kukac)tax-band.hu

 

Tárhelyszolgáltató:
WordPress Tárhely 

Cégnév: Creartwork Kft.
Székhely: H 3535 Miskolc, Békés u. 7.
Ügyvezető: Horváth László
Telefon: + 36 30 968 1356
E-mail: ugyfelszolgalat@creartwork.hu
Adószám: 14841240-2-05
EU Adószám: HU14841240
Cégjegyzékszám: 05-09-018035

 Weboldalunk célja

  • A Tax-Band Kft. szolgáltatásainak bemutatása ügyfeleinknek és az érdeklődőknek
  • Meglévő ügyfeleink tájékoztatása, online kapcsolatfelvétel és online időpontfoglalás lehetővé tétele számukra
  • Új ügyfelek szerzése
  • Tevékenységünk online nyilvánosságának biztosítása

Adatkezelési (GDPR) alapfogalmak

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

 

Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

Anonim adatgyűjtés weboldalunk megtekintésekor

Weboldalunk publikus felületei bárki által szabadon megtekinthetők. Az ezeken közzétett nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, mobil eszköz) és a webszerveren mentésre kerülnek.

 Cookie-k (sütik) használata

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek, és bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek. 

A weboldalunk alsó részén megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az elsőként megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a saját böngészőjében a sütik használatára globális – az összes meglátogatott weboldalra érvényes – tiltást állítson be. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol sütiket.

használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

 

Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel statisztikai adatokat gyűjtenek ennek a tartalomnak a megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról, gyakoriságról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

Webanalitikai eszközök

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google analitikai eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt.

Ezek nem tartalmaznak személyes adatot, csupán név nélküli statisztikát adnak a látogatók földrajzi megoszlásáról és érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a forgalom elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt.
Bővebb információ: https://www.webma.hu

Google Search Consol

A Google Search Consol – (korábbi nevén Google Webmaster Tools – a webmesterek munkaeszköze. Segítségével megtudható, hogy hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, vannak-e esetleg programozási hibák a weboldalon, mit kell tenni a honlap keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat nem gyűjt.
Bővebb információ:  https://rotisoft.hu,  https://www.reelweb.hu

Online marketing eszközök 

Google Ads (korábbi nevén Adwords) remarketing követőkód

Weboldalunk használ Google Ads remarketing követőkódot.

Google Ads (korábbi nevén Adwords) konverziókövetés

Weboldalunk nem használ Google konverziószámláló kódot.

 

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Látogatói regisztráció

Weboldalunk a közönség köréből nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni (pl. hírlevélre való feliratkozás).

Hozzászólás, komment

Weboldalunkon hozzászólás, kommentelés nincs engedélyezve, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. személynevek, e-mail címek) gyűjtése sem történik.

Hogyan védjük a kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a WordPress Tárhely szolgáltató gondoskodik a webszerver magas technikai színvonalú, folyamatos védelméről. A Tárhelyszolgáltató a legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést megakadályozza.

A weboldal korszerű védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis előforduló feltörése és az Érintett időpontfoglaló ügyfelek személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, vagy a személyes adatok illetéktelen felhasználása (összefoglaló néven: adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá a megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, a haladéktalanul intézkedik a kármentésről, a tárhelyszolgáltató pedig a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen okból, például az Érintett vagy illetékes hatóság (rendőrség, bíróság) kérésére személyes adatok elektronikus úton történő továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.

 Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Az általunk kezelt személyes adatokból semmilyen automatikus profilalkotást nem végzünk.

A weboldal forgalmáról adatokat gyűjtő Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

Az Érintettek által megadott személyes adatokat külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Érintett az Adatkezelőtől bármikor

  • kérhet tájékoztatást a tárolt saját személyes adatainak tartalmáról, felhasználásának és kezelésének módjáról
  • kérheti adatainak helyesbítését
  • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés és felhasználás korlátozását
  • tiltakozást jelenthet be adatainak kezelésével kapcsolatban
  • rendelkezhet korábbi adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait az Adatkezelőtől kikérni. A kiadott export-fájlnak vagy dokumentummásolatnak a kérelmező személyével kapcsolatos valamennyi tárolt adatot tartalmaznia kell.

Az Érintett kérheti korábban megadott bármely személyes adatának módosítását vagy törlését.

A törlés nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket technikai, jogi vagy biztonsági okok miatt az Adatkezelőnek kötelező megőrizni.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintettnek személyes adatai kezelésével kapcsolatos kétsége, kérdése, észrevétele, panasza van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelésért felelős szervezet: Tax-Band Kft.
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Dr. Patakiné Rehling Ágnes ügyvezető
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-913749

Adószám: 14654437-2-41

 

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, hivatkozva arra, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]